[ Q&A ]
Read
밑글이요!
Date : 2017-08-24
Name : silan kim
Hits : 85
네! #109 추가해주세요 감사합니다
Comments List
beginning
안녕하세요 ^^
네 수정완료했습니다 !

이용해주셔서 너무 감사드리구요~
만약 입고중에 품절상품이 있으면 이메일로 안내 도와드릴게요!
최대한 빨리 배송 도와드리겠습니다.

감사합니다 :-)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
305
Cancel request (Before shipping)
Please Cancel Duplicate Order
A. B.
2018-06-17
1
304
Cancel request (Before shipping)
Yuna Choi
2018-06-14
4
303
Shipping inquiry
Yuna Choi
2018-06-14
3
302
Cancel request (Before shipping)
Heejae Choi
2018-06-14
5
301
Shipping inquiry
Jayoon Jang
2018-06-14
6
300
Cancel request (Before shipping)
Cancel Request (2)
Lina C
2018-06-13
0
299
Shipping inquiry
Eunha Jeong
2018-06-13
8
298
Shipping inquiry
배송문의 (1)
yoojin kim
2018-06-12
3
297
Please select the category
Hana Hwang
2018-06-09
10
296
Product inquiry
Eunha Jeong
2018-06-08
8
295
Product inquiry
Eunha Jeong
2018-06-08
7
294
Exchange&Refund
Hana Hwang
2018-06-08
6
293
Shipping inquiry
zoest
2018-06-07
11
292
Shipping inquiry
zoest
2018-06-06
12
291
Shipping inquiry
배송문의 (1)
yoojin kim
2018-06-05
5
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10